De gemeente Comps heeft geen echt centrum, maar bestaat uit verschillende gehuchten. De bevolking was tijdens de Franse Revolutie opgelopen tot wel 400 inwoners ! Het gebied is al heel lang bewoond : er heeft een burcht bestaan, nauwelijks zichtbaar vanaf de bergkam tussen Comps en Orcinas, die de dorpsbewoners moest beschermen tegen alle mogelijke aanvallen, al vanaf de tijd van de Romeinen.
Het staat vast dat Comps in de tijd van de Karolingers de zetel was van een onderafdeling van het graafschap Die, dat afhankelijk was van het Germaans-Romeinse rijk en ook het Pays de Dieulefit en Bourdeaux omvatte. Het strekte zich uit over een grondgebied dat overeenkwam met dat van de gemeente Comps en een deel van de huidige kantons van Dieulefit en Bourdeaux (Bezaudin, Les Tonils, Crupies, Poët-Célard, Orcinas).
De heren van Comps onderscheidden zich tijdens de kruistochten: Familieleden sloten zich aan bij de Johannieterorde van Jerusalem (de Hospitaliers) : Arnaud, grootmeester (1163), en Bertrand, overste van Saint Gilles en grootmeester (1233).
De familie van Comps hield op te bestaan in de XIIIe eeuw door het huwelijk van de laatste erfgenaam met Dalmas 1e van Vesc ; deze laatste wordt in 1245 genoemd als mede-heer van Dieulefit. Zijn afstammelingen werden dus heren van Comps en van Dieulefit.

Bevolking : les Compsois

Aantal inwoners : 158

Oppervlakte : 1188 hectare

Gemiddelde hoogte : 675 m

Absolute aanrader

In Comps ligt, bovenop een heuvel, een Romaanse kerk die in 1990 volledig werd gerestaureerd. In de zomer zijn er veel concerten en rondleidingen. Vanaf de kerk heeft men een mooi uitzicht op het Château uit de XIIe eeuw (privé-eigendom). U kunt ook de tentoonstelling « Les Ruches du Mondes » (bijenkorven ) bezoeken op 200 m van de kerk.

www.compshistorique.fr
Gratis rondleidingen in de kerk van Comps.
Openingstijden In juli en augustus :
Elke dag van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur
Rondleidingen voor groepen het hele jaar op afspraak

Volgende

Crupies