De gemeente Comps heeft geen echt centrum maar telt verschillende gehuchten. De bevolking was tijdens de Franse Revolutie opgelopen tot wel 400 inwoners ! De grond is al heel lang bewoond : Er bestond een vestiging, nauwelijks zichtbaar vanaf de doorgangangswegen, , die de dorpsbewoners moest beschermen tegen aanvallen.
Het is een feit dat in de tijd van de Karolingers Comps een vestiging was behorende tot het graafschap Die, dat deel uit maakte van het Germaans-Romeinse rijk dat ook het Pays de Dieulefit en Bourdeaux omvatte. Het strekte zich uit over een grondgebied dat overeenstemt met dat van de gemeente Comps en een gedeelte van de huidige kantons van Dieulefit en Bourdeaux (Bezaudin, Les Tonils, Crupies, Poët-Célard, Orcinas).
De heren van Comps vielen op tijdens de kruistochten: Familieleden voegde zich bij de Orde van Saint Jean de Jérusalem (Hospitaliers) : Arnaud, grootmeester (1163), en Bertrand, grand prieur de Saint Gilles en grootmeester (1233).
De familie van Comps hield op te bestaan in de 13de eeuw door het huwelijk van de laatste erfgenaam met Dalmas 1er de Vesc ; deze laatste wordt in 1245 genoemd als heer van Dieulefit. Zijn afstammelingen werden dus de seigneurs van Comps en van Dieulefit.

Bevolking : les Compsois

Aantal inwoners : 158

Oppervlakte : 1188 hectares

Gemiddelde hoogte : 675 mètres

Niet te missen

In Comps ligt op een heuvel een Romaanse kerk die in 1990 volledig werd gerestaureerd en die op een heuvel ligt. In de zomer zijn er veel concerten en bezoeken. Vanaf de kerk hebt u een mooi zicht op het Château uit de 12de eeuw. U kunt ook de tentoonstelling « Les Ruches du Mondes » bezoeken op 200 m van de kerk.

Volgende

Crupies